Oferta

Witraż, czyli światło transcendentne...

Traktowanie projektowania, wykonania i obsadzenia witraża w miejscu jego przeznaczenia, jako całości, jest jednym z najważniejszych zagadnień
w tworzeniu ze szkła. Myślenie o projektowaniu witraży nierozerwalnie wiąże się z miejscem ich posadowienia, ilością światła wpadającego przez otwór okienny (stronami świata) oraz krajobrazem zza okna.

Dokładamy wszelkich starań, aby powstające w naszej pracowni prace były wykonane z uwzględnieniem tych czynników, dbałością o detale
i solidnością, która przetrwa dziesięciolecia.

Podobne podejście wykazujemy w kwestii konserwacji, restauracji oraz rekonstrukcji witraży. Kwestią priorytetową jest
dla nas zachowanie substancji zabytkowej witraża w stanie nienaruszonym, oraz wykonanie takiej restauracji, czy rekonstrukcji obiektu, aby jej odbiór wizualny, był zadowalający dla klienta i zgodny z etyką konserwatorską.