Konserwacja, restauracja, rekonstrukcja

W mojej pracy podejmuję się pełnej konserwacji witraży z elementami restauracji i rekonstrukcji brakujących elementów. Wykonuję także wierne kopie witraży.

Materiały do wszelkich prac z obiektem zabytkowym, dobieram  z jak największą dbałościąo podobieństwo do oryginału.

Moje metody konserwatorskie maja na celu zachowanie zabytku w stanie odpowiednim do jego wartości historycznej oraz artystycznej. Stosowane środki są dobierane w sposób rozważny i jak najmniej ingerujący w substancję zabytkową.

Wszelkie prace wykonuję z dbałością, precyzją oraz odpowiednią dozą ostrożności.

Podstawą do działań restauratorskich i rekonstrukcyjnych jest dla mnie dokumentacja historyczna lub archiwalna, a także analogie stylowe związane ze zniszczonym obiektem.

Na tej podstawie wykonuję uzupełnienia całych ubytków szklanych lub części uszkodzonych szkieł, w sposób zgodny z etyką konserwatorską oraz akceptowalnych pod kątem estetyki całego dzieła.